Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

W dniu 6.12.2018 r. w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyła się konferencja pn. „Zarządzanie kryzysowe na straży bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego w okresie grzewczym” w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

1. Założenia kampanii edukacyjnej oraz statystyki związane z działaniami w okresie grzewczym.

2. Zatrucie tlenkiem węgla w aspekcie medycznym.

3. Obowiązki zarządców oraz właścicieli w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów.

4. Drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych a bezpieczeństwo mieszkańców.

5. Nie pozwól uśpić swojej czujności.

Na zaproszenie Starosty Wejherowskiego w spotkaniu udział wzięli: Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, pracownicy urzędów gmin powiatu wejherowskiego, zarządcy nieruchomości z powiatu wejherowskiego.

W dniu 23.11.2018 roku odbyły się powiatowe ćwiczenia dot. organizacji funkcjonowania Akcji Kurierskiej podczas wykonywania zadań obronnych. Ponadto ok godz. 14.45 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W dniu 17 października odbyła się Konferencja z cyklu „Bezpieczny Powiat” pt. „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wejherowskiego w 100-lecie Niepodległości”.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym przemarszem przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wejherowskiego oraz zaproszonych gości spod budynku Starostwa przy ul. 3 Maja do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bukowej.

Otwarcia konferencji dokonała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius a następnie głos zabrali Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wejherowie dh Mirosław Józefowicz, Dyrektor Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Pomorskiego dh Edmund Kwidziński oraz Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Jacek Niewęgłowski.

W dniu 25 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad PZZK w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim oraz spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przedmiotem posiedzenia Komisji zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2018 r. była informacja o przygotowaniu obiektów i terenów do przeprowadzenia imprez masowych

na terenie powiatu wejherowskiego, omówione przez;

- insp. Beatę Perzyńską – Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie,

- bryg. Jacka Niewęgłowskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie,

- Ewę Banasik – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.

Następnie omówiono sprawy bieżące dotyczące bezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia Powiatowego Zespoły Zarządzania Kryzysowego zostały omówione następujące tematy:

- Działania Policji w związku ze zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego podczas

lub w związku z rozgrywanym meczem piłki nożnej.

- Przygotowanie służb, inspekcji i straży do akcji „Bezpieczne Wakacje”

- Informacja Dowódcy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie dotycząca udziału Sił Zbrojnych w likwidacji zagrożeń w czasie zdarzeń kryzysowych.

W dniu 24.05.2018 o godz. 9.00 Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie Ewa Banasik oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Papke zainaugurowali Grę Miejską pod hasłem „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, do której zaproszono młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Wydarzenie to miało na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień.

Zarejestrowane drużyny musiały wykazać się wiedzą, sprytem i sprawnością fizyczną w ośmiu punktach tematycznych na terenie miasta Wejherowa. Zakres tematyczny obejmował min. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki cyberprzemocy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpiecznego wypoczynku letniego.

Na starcie gry miejskiej stanęło 9 drużyn. Najlepsze wyniki osiągnęli;

Miejsce 1 - Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie,

Miejsce 2 – Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie,

Miejsce 3 – Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

Gratulujemy!

W dniu 23.06.2018 r. odbyły się II POWIATOWE MISTRZOSTWA Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY DLA JEDNOSTEK OSP I INNYCH STOWARZYSZEŃ KTÓREGO OBSZAREM DZIAŁANIA JEST TEREN POWIATU WEJHEROWSKIEGO.

Organizatorem i gospodarzem zawodów była Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Zawody przebiegały na terenie Gminy Gniewino w oparciu o zorganizowane scenki (inscenizacje, pozoracje) w takich miejscach jak: Siedziba OSP Gniewino, okolice wieży widokowej Kaszubskie Oko, Kręgielnia GOK w Gniewinie, parkingu przy Hotelu Mistral w Gniewinie, Amfiteatr w Czymanowie, Przystań Nadole, siedziba OSP Nadole.

Do zawodów przystąpiło 8 drużyn. Główną nagrodę w wysokości 2 500 zł zdobyła drużyna OSP Wejherowo, miejsce II - 1 800 zł OSP Luzino, miejsce III - 1400 zł OSP Strzepcz.

Gratulujemy !!

W dniu 18 kwietnia br. w sali obrad Rady Powiatu Wejherowskiego Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wejherowskim.

Przedmiotem posiedzenia zgodnie z przyjętym Planem Pracy na 2018 r. były następujące sprawy:

1. Wręczenie aktów powołania członkom komisji - zgodnie z Zarządzeniem

Nr 44/ 2018 Starosty Wejherowskiego z dnia 03 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku na kadencję w  latach 2018 – 2020.

2. „Rola rodziny zastępczej a bezpieczeństwo dzieci, problemy opiekuńczo

- wychowawcze w rodzinach zastępczych” – przedstawiony przez panią Małgorzatę Bernacką - Zastępcę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

3. „Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji przeprowadzonych w powiecie wejherowskim w 2017r . Alkohol – przejaw demoralizacji.” – przedstawiony przez asp. szt. Ryszarda Rycherta – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

4. Wolne wnioski.

W powiecie wejherowskim uruchomiono bezpłatny system powiadamiania i ostrzegania. Mieszkańcy powiatu wejherowskiego będą mogli otrzymywać komunikaty dotyczące powiatu.

Od teraz każdy mieszkaniec powiatu wejherowskiego posiadający smartfona lub tablet będzie miał taką możliwość! Starostwo Powiatowe w Wejherowie uruchomiło w tym celu aplikację "Blisko", dzięki której będzie powiadamiało nie tylko o zagrożeniach i utrudnieniach w powiecie wejherowskim, ale także o imprezach powiatowych i najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców powiatu.

Jak korzystać z systemu SISMS?

Jeśli masz smartfona lub tablet pobierz bezpłatną aplikację o nazwie „BLISKO” ze sklepu:

- Google Play ( w przypadku telefonów z systemem Android),

- Windows Store (w przypadku telefonów z systemem Windows),

- App Store (w przypadku telefonów z systemem iOS)

Wpisz w aplikacji swoją miejscowość, „BLISKO” wyświetli aktywnych nadawców dla tego obszaru, a Ty zdecydujesz, z jakich serwisów będą mogli przesyłać do Ciebie informacje.

Każdy nadawca proponuje własny zestaw serwisów - wybierz te serwisy, które Cię interesują (powiadomienia będą przychodzić tyko z wybranych serwisów)

W każdej chwili możesz zmieniać swoje ustawienia: nadawców i ich serwisy, kanały komunikacji

Serwisy powiatowe, które są dostępne to:

- Aktualności - informacje o imprezach powiatowych, wydarzeniach sportowych, kulturalnych, społecznych, itp.

- Państwowa Straż Pożarna – istotne informacje o prowadzonych przez Komendę Powiatową PSP w Wejherowie kampaniach informacyjnych/społecznych związanych z bezpieczeństwem pożarowym, występowaniem innych zagrożeń związanych z występującym w okresie jesienno - zimowym, sezonem grzewczym oraz bezpieczeństwem dzieci i dorosłych w okresie zimowego i letniego wypoczynku,

- Pilne Komunikaty – ważne informacje dot. Powiatu, informacje o wszelkiego typu zagrożeniach lub utrudnieniach, ostrzeżenia,

W aplikacji "Blisko" można również włączyć inne powiadomienia:

- Child Alert - ogólnopolski kanał z komunikatami na temat poszukiwania zaginionych dzieci,

- RSO - czyli Regionalny System Ostrzegania nadający komunikaty o zagrożeniach pogodowych i nie tylko,

- Wyłączenia prądu - informacje od operatorów energetycznych o planowanych i awaryjnych wyłączeniach prądu z dokładnością do ulicy i numeru bloku (po podaniu nazwy ulicy i numeru)

- Jakość powietrza - komunikaty o jakości powietrza

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna, jak również późniejsze korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne. Instalowanie aplikacji trwa kilkanaście sekund, od tego momentu na Państwa telefony i tablety będą systematycznie przychodzić powiadomienia o tym, co się w powiecie dzieje. Będą Państwo naprawdę BLISKO wszystkich wydarzeń.

Serdecznie zachęcamy do pobierania aplikacji.

Pobierz ulotkę

W dniu 14.03.2018r nastąpiło otwarcie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. Oficjalnego otwarcia dokonała Pani Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski.

W uroczystości otwarcia udział wzięli:

- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Gdańsku – Pan Ryszard Sulęta,

- Wicestarosta Wejherowski – Pan Witold Reclaf,

- Członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego- Panowie Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski,

- Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego – Pan Grzegorz Gaszta,

- Radni Powiatu Wejherowskiego, członkowie Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu

Wejherowskiego,

- Szefowie służb, inspekcji i straży Powiatu Wejherowskiego.

Zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym i na podstawie Zarządzenia Starosty Wejherowskiego – z dniem 05.03.2018 r. zostało powołane Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, które jest całodobową służbą dyżurną Starosty Wejherowskiego.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

- zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

-nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego

ostrzegania ludności,

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.

PCZK w Wejherowie będzie realizować również zadania, które nie będą mogły być wykonane na niższych szczeblach zarządzania w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dyżur całodobowo w PCZK w Wejherowie pełnią zatrudnieni dyżurni wraz z pracownikami Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W celu zapewnienia kontaktu z organami i instytucjami, służbami, inspekcjami i strażami, a również z mieszkańcami powiatu uruchomiono całodobowe numery telefoniczne:

- stacjonarny 58 572 94 40,

- komórkowy 531 736 455.

Dyżurni PCZK mogą także przekazywać otrzymane od mieszkańców powiatu informacje o zagrożeniach do powiatowych służb, inspekcji i straży, w przypadku wystąpienia trudności w kontakcie z tymi służbami, lub braku możliwości nawiązania takiego kontaktu.

W nawiązaniu do zgłoszeń reklamacyjnych przesłanych do Działu Obsługi Klienta w dniach 02-07 lutego 2018 roku, Zarząd Wyborowa S.A. podjął decyzję o zablokowaniu do sprzedaży jednej partii wódki Luksusowa o pojemności 0.7 l i numerze partii 17112061. Działania prowadzące do zablokowania zidentyfikowanej partii produktu mają charakter ściśle prewencyjny, pomimo iż reklamacje dotyczyły jedynie kilku opakowań dystrybuowanych wyłącznie na polskim rynku.

Czytaj więcej ...