Portal Bezpieczeństwa Powiatu Wejherowskiego 

Ostrzeżenia sztormowe/silny wiatr strefa brzegowa WCZKG.7
województwo pomorskie - strefa brzegowa
WCZK GDAŃSK informuje: OSTRZEŻENIE NAJWYŻSZEGO STOPNIA
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny sztorm/3
Obszar strefa brzegowa - część wschodnia
Ważność (cz. urz.) od godz. 13:00 dnia 13.09.2017 do godz. 12:00 dnia 14.09.2017 Przebieg Wiatr południowo-zachodni 6 do 7 w porywach 8, wzrastający na 8 do 9 w porywach 10 w skali B.
Uwagi Prawdopodobnie ostrzeżenie będzie kontynuowane z niższym stopniem. Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

W dniu 06.09.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w połączeniu z Komisją Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wejherowskiego.

Tematem przewodnim była analiza i przebieg wydarzeń po przejściu frontu burzowego z dnia 11-12.08.2017.

Plan spotkania przebiegał następująco:

1) Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski przedstawił informację z przeprowadzanych działań ratowniczych.

2) Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht oraz Wójt Gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt przedstawili informację związane z oceną szkód i strat spowodowanych nawałnicą na terenach administrowanych gmin.

3) Dokonano oceny przygotowania i współdziałania służb i inspekcji odpowiadających za usuwanie skutków nawałnicy.

W trakcie spotkania wypracowano również szereg wniosków dot. sposobów i procedur postępowania w przypadkach zaistnienia podobnych zjawisk atmosferycznych na terenie powiatu wejherowskiego.

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12-13.

Ochrona podczas upałów

• dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne, to koniecznie z nakryciem głowy;

• należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;

• pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do 50-60 °C;

• należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz. stosując przy tym kremy ochronne;

• w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa – jeżeli oczywiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;

• należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. Wysiłek fizyczny, jak np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem organizmu lub udaru cieplnego;

• należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach. Wspomoże to właściwą termoregulację organizmu;

• należny unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;

• osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową;

• jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe należy przenieść się w chłodne miejsce;

• należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi;

• będąc nad wodą należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć;

• będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur na koncentrację;

• w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm;

• należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu


upały

W dniu 28.06.2017r. o godz. 10.00 odbyła się narada szkoleniowa dla pracowników samorządów gminnych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej z terenu powiatu wejherowskiego. Organizatorem spotkania był Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

W naradzie wzięło udział 9 gmin powiatu.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy ;

1. Omówienie tematyki kontroli OC i materiałów do kontroli przesłanych przez Szefa OCK.

2. Omówienie tematyki kontroli w gminach Wejherowo i Gniewino.

3. BLUE ALERT.

4. Omówienie treningu SSD z czerwca 2017.

5. Omówienie ćwiczeń wojewódzkich – HPAI2017.

6. Aktualizacja Planów Zarządzania Kryzysowego.

7. Omówienie Gry Miejskiej „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”.

8. Realizacja ratownictwa wodnego powiecie wejherowskim.

9. Sprawy bieżące.

W dniu 21.06.2017 o godz. 12.00 w Zespole Szkół w Choczewie miała miejsce debata pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W spotkaniu, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie udział wzięli Starosta Gabriela Lisius, Wójt Gminy Choczewo Wiesław Gębka, Komendant Powiatowy Policji Beata Perzyńska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski oraz przedstawiciele służb, inspekcji oraz sołtysi z terenu Gminy Choczewo i Gniewino. Tematyką spotkania skierowaną do uczniów klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej w Choczewie, którzy licznie uczestniczyli w spotkaniu były zagadnienia poświęcone bezpiecznego spędzania wakacji.

W ramach debaty Pani Starosta Gabriela Lisius przypomniała dzieciom i młodzieży

o zasadach bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i przekazała uczniom klas 1-3 zakupione przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie opaski „niezgubki”, które umożliwiają personalizację danej osoby poprzez wpisanie numeru kontaktowego do opiekuna. Zakupione opaski będą również przekazywane najmłodszym mieszkańcom powiatu przez funkcjonariuszy Policji w Wejherowie podczas patrolowania miejsc wypoczynku letniego.

Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych oraz minimalizacji stresu dzieci i ich rodziców.

„Młodzi razem dla bezpieczeństwa” – akcja profilaktyczna Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

W dniu 1.06.2017 o godz. 9.00 Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie Ewa Banasik oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Papke zainaugurowali Grę Miejską pod hasłem „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, do której zaproszono młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Wydarzenie to miało na celu kształtowanie i utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień.

Zarejestrowane drużyny musiały wykazać się wiedzą, sprytem i sprawnością fizyczną w ośmiu punktach tematycznych na terenie miasta Wejherowa. Zakres tematyczny obejmował min. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki cyberprzemocy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad bezpiecznego wypoczynku letniego.

Na starcie gry miejskiej stanęło 10 drużyn. Najlepsze wyniki osiągnęli;

Miejsce 1 - ZS Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie,

Miejsce 2 – Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie,

Miejsce 3 – ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

Gratulujemy!